“Говь” ХК ногдол ашиг тараалаа

gobi_logo“Говь” ХК-ийн  2016 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 180 төгрөг 00 мөнгө /татвар суутгасан дүн/-ийг “ҮЦТХТ” ХХК-иар зуучлуулан тараалгасныг  2017 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдөр  харилцагчдын дансанд байршууллаа.
Бүртгэх өдөр Ногдол ашиг Компанийн нэр Нэгж НА Харилцагчийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан мөнгө
2017/03/22 2016 он “Говь” ХК 180,00 15,850 816,344 146,119,160.00

Стандарт

Байршил

Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан © 2018 "ҮЦТХТ" ХХК