“Ундарга Өмнөговь“ ХК ногдол хувь тараалаа

Ундарга Өмнөговь “ компанийн ногдол хувь болох нэгж хувьцаанд  1,394 төгрөг 00 мөнгийг “ҮЦТХТ” ХХК-иар зуучлуулан  тараалгасныг 2017 оны  12 дугаар сарын  20-ны өдөр харилцагчдын дансанд байршууллаа.
Бүртгэх өдөр Ногдол ашиг Компанийн нэр Нэгж НА Харилцагчийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан мөнгө
2017/12/20 2016 он “Ундарга Өмнөговь” ХК 1,394.00 413 27,729 38,655,620.00

Стандарт

Байршил

Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан © 2018 "ҮЦТХТ" ХХК