“Зоос гоёл” ХК, “Гермес центр” ХК ногдол ашгаа тараалаа

2018 оны 4 дүгээр сарын 12-ны өдрийн байдлаар дараах ХК-иуд ногдол ашгаа “ҮЦТХТ” ХХК-иар дамжуулан хувьцаа эзэмшигчдийнхээ дансанд байршуулсан байна.

  Д/д   Нэр   Огноо Бүртгэх өдөр Н/А тараасан огноо   Нэгж ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Мөнгөн дүн
1 Зоос гоёл ХК 2007 2008/02/18 2018/03/09 10 10 052 877 248 8 772 480
2 Зоос гоёл ХК 2009 2010/02/27 2018/02/08 10 10 226 910 207 9 104 840
3 Зоос гоёл ХК 2010 2011/02/22 2018/02/02 10 10 636 951 352 9 513 520
4 Зоос гоёл ХК 2017 2018/03/12 2018/04/04 9 000 344 798 7 182 000
5 Гермес центр ХК 2017 2018/02/15 2018/03/12 4.50 915 11 196 844 50 385 978

Стандарт

Байршил

Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан © 2017 "ҮЦТХТ" ХХК