“Ундрага Өмнөговь” ХК ногдол хувиа хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа

“Ундрага Өмнөговь” ХК-ийн ногдол хувь болох нэгж хувьцаанд 1 394 төгрөг тараасныг 2018 оны 01 дүгээр сарын 09-ний өдөр 412 харилцагчийн дансанд байршууллаа.

Код Бүртгэх өдөр Дансанд байршуулсан Огноо Компанийн нэр Нэгж хувьцааны үнэ Харилцагчийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан мөнгө
314 2017/12/20 2018/01/09 Ундрага Өмнөговь ” ХК 1 394 412 27 729 38 654 226
 

Стандарт

Байршил

Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан © 2017 "ҮЦТХТ" ХХК