“Тавантолгой” ХК-ийн 2017 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

“Таван толгой” ХК-ийн 2017 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 2 169 төгрөг  тараасныг  2018 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцааны үнэ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан мөнгө
458 Таван толгой ХК 2018.04.03 2,169 1,501 552,376

1,198,103,544


Стандарт

Байршил

Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан © 2017 "ҮЦТХТ" ХХК