Удирдлагын баг

– Гүйцэтгэх захирал – Ш.Лхагва
– Дэд захирал – Ч.Тавинжил
– Хадгаламж өмчлөл, эрх бүртгэл, кастодианы албаны захирал – Ц.Оюунбилэг
– Санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн албаны захирал – О.Нямжаргал
– Захиргаа, хууль эрхзүйн албаны захирал – Э.Дамдиндорж
– Мэдээлэл технологи албаны захирал – Б.Гэрэлт

Стандарт

Байршил

Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан © 2017 "ҮЦТХТ" ХХК