Төлөөлөн удирдах зөвлөл

– Л.Сонор – Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга

– С.Мөнгөнцэцэг – Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн

– Н.Мөнхдалай – Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн

– Д.Баярмагнай – Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн

– Ц.Шинэхүү – Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн

– П.Ганзориг – Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн

Стандарт

Байршил

Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан © 2017 "ҮЦТХТ" ХХК